Điều khoản Sử dụng

Điều khoản Sử dụng

Chú ý: vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng ssstik.com.

Tài liệu này đưa ra các điều khoản và điều kiện ("Điều khoản") theo đó ssstik.com ("chúng tôi") sẽ cung cấp dịch vụ cho bạn trên trang web của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web được liệt kê ở trên (gọi chung là "trang web"). Các điều khoản này tạo thành một thỏa thuận hợp đồng giữa bạn và chúng tôi. Bằng cách vào trang, truy cập, sử dụng và/hoặc tham gia (gọi chung là "sử dụng") trang web này, bạn thể hiện rằng mình đã nắm rõ và chấp nhận các điều khoản này. Các thuật ngữ "bạn" hoặc "của bạn" như được sử dụng trong tài liệu này đề cập đến bạn, bất kỳ tổ chức nào mà bạn đại diện, bạn hoặc đại diện của tổ chức, người kế nhiệm, người được chuyển nhượng và chi nhánh cũng như bất kỳ thiết bị nào của bạn hoặc của họ. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản sử dụng này, thì rõ ràng bạn bị cấm sử dụng trang web này và bạn phải ngừng sử dụng trang web này.

https://www.ssstik.com có ​​thể thay đổi các điều khoản theo thời gian. Sau khi thực hiện những thay đổi này, chúng tôi sẽ đăng các điều khoản sửa đổi tại đây. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng Dịch vụ sau ngày các điều khoản áp dụng được thay đổi, việc sử dụng của bạn cấu thành sự chấp nhận các điều khoản được cập nhật.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, người dùng đồng ý không tải xuống tài liệu có bản quyền.

Bằng cách sử dụng dịch vụ, người dùng đồng ý không sao chép hoặc phân phối tài liệu được tải xuống thông qua dịch vụ theo bất kỳ cách nào. Dịch vụ này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của bất kỳ tài liệu nào và muốn ngăn bất kỳ video nào được tải xuống, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email mà chúng tôi tìm thấy trên trang chủ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chặn tải những video này xuống.

Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ này và https://www.ssstik.com không chịu trách nhiệm về các tệp đã tải xuống.

Không thể sử dụng dịch vụ này để phát triển các trang web của bên thứ ba. Các trang web bị phát hiện sử dụng dịch vụ này từ xa sẽ bị cấm sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tất cả nội dung trên ssstik.com đều có bản quyền và thuộc về https://www.ssstik.com.